berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum-1.jpg
Steun

VZW De Schelp kan voor haar werking in beperkte mate een  beroep doen op subsidies van overheidswege. Zo zijn we de gemeentebesturen van Wuustwezel, Essen en Kalmthout zeer dankbaar voor de jaarlijkse toelagen die zij ons toekennen. Voor het project De Stip verkregen we een impulssubsidie van de provincie Antwerpen. Maar deze subsidies zijn beperkt, en lang niet genoeg om onze huidige activiteiten en toekomstige projecten te financieren. Daarom zijn we ook in grote mate afhankelijk van giften en sponsoring. U wordt van harte uitgenodigd om ons financieel te steunen, door een overschrijving om het rekeningnummer onderaan deze pagina.