berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum-1.jpg
Onze visie
 • Een voorwaardenscheppend kader creëren waarbij empowerment en inclusie noodzakelijke sleutelbegrippen zijn bij het uitbouwen van het ondersteuningsaanbod
  • empowerment gaat uit van de kracht (energie kwaliteiten en talenten) en de beweging (actieve participatie) van eenieder bij het vorm geven van zijn toekomst
  • inclusie betekent dat een breed netwerkwerk van actoren en diensten bereid is om (vanuit volwaardig burger- en partnerschap) zelfzorg in de eigen leef- woonomgeving zo maximaal mogelijk te garanderen (dubbele beweging
 • Innoveren en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
 • Netwerkwerken
  • Het bestendigen en versterken van een breed maatschappelijk draagvlak
  • Uitdragen van het netwerkwerk in functie van een positieve beeldvorming
 • Goed en zorgvuldig besturen
  • Constructief samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, eigenheid en autonomie
  • Transparantie in de besluitvorming en open communicatie
  • Verantwoordelijkheid delen
  • Participatie en inspraak
  • Responsabilisering en benutten van talenten
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Professionalisering
  • Optimaal benutten van de beschikbare knowhow
  • Kostenefficiënt werken
  • Zorgvuldig omgaan met de toegewezen middelen
  • Duurzaamheid