berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum-1.jpg

Visie

Het zorgnetwerk gaat ervan uit dat ieder persoon met een beperking recht heeft op het ontwikkelen van eigen talenten in een vertrouwde omgeving. Gesticht door een aantal ondernemende ouders, daarin bijgestaan door een aantal leerkrachten en verantwoordelijken van de parochies en gemeentebesturen uit de Noorderkempen, zal het de vinger aan de pols houden om in te kunnen spelen op de noden in een steeds veranderende maatschappij. Het netwerk blijft de aandacht trekken op de verwezenlijkingen van Berkenbeek, Revalidatiecentrum, Spectrum en De Stip door open communicatie. Daarnaast zal het de ontwikkeling van nieuwe initiatieven vergemakkelijken door ogen en oren open te houden, samen te werken en zorgvuldig om te gaan met de toegewezen middelen.

Doel

  • Nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren
  • De onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen
  • De gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren
  • De relaties met de lokale besturen te onderhouden
1970
Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs
In de scholen van Berkenbeek krijgen leerlingen een aanbod op maat, dat afgestemd is op hun specifieke noden en mogelijkheden.
1970
1971
Revalidatiecentrum Noorderkempen
In het revalidatiecentrum Noorderkempen kunnen kinderen terecht voor interdisciplinaire diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen en/of neurologische en genetische aandoeningen.
1971
2005
Spectrum
In Spectrum ontvangen volwassenen met een matige of ernstige mentale beperking zorg en ondersteuning. Deze worden concreet vertaald in dagopvang of verschillende vormen van woonondersteuning.
2005
Thursday, August 27, 2020
De Stip
In De Stip kunnen jongvolwassenen met autisme en (rand)normale begaafdheid terecht voor trajectbegeleiding en netwerkondersteuning in de overgangsperiode na hun schooltijd
Thursday, August 27, 2020

Touwtrekken voor het goede doel

Een daguitstap naar de Beekse Bergen

Ontstaansgeschiedenis