berkenbeek-esf-mobiel.jpg
revalidatiecentrum-1.jpg

Visie

Het zorgnetwerk gaat ervan uit dat ieder persoon met een beperking recht heeft op het ontwikkelen van eigen talenten in een vertrouwde omgeving. Gesticht door een aantal ondernemende ouders, daarin bijgestaan door een aantal leerkrachten en verantwoordelijken van de parochies en gemeentebesturen uit de Noorderkempen, zal het de vinger aan de pols houden om in te kunnen spelen op de noden in een steeds veranderende maatschappij. Het netwerk blijft de aandacht trekken op de verwezenlijkingen van Berkenbeek, Revalidatiecentrum, Spectrum en De Stip door open communicatie. Daarnaast zal het de ontwikkeling van nieuwe initiatieven vergemakkelijken door ogen en oren open te houden, samen te werken en zorgvuldig om te gaan met de toegewezen middelen.

Doel

  • Nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren
  • De onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen
  • De gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren
  • De relaties met de lokale besturen te onderhouden
1970
VZW Gehandicaptenzorg in de Noorderkempen
De eerste verwezenlijking van de nieuwe vzw is een school: Berkenbeek.
1970
1971
Revalidatiecentrum Noorderkempen
In het revalidatiecentrum Noorderkempen kunnen kinderen terecht voor interdisciplinaire diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen en/of neurologische en genetische aandoeningen.
1971
1972
BuSO Berkenbeek
De leerlingen die de lagere school ontgroeid zijn moeten in een secundaire school terecht kunnen.
1972
1980
De Oever
Al snel ontstaat de nood voor een dagcentrum. Gestart in Achterbroek, verhuist men naar de Gasthuisstraat in Gooreind.
1980
1994
De Regenboog
Voor een aantal volwassen clienten die niet meer thuis kunnen wonen, start men op Essen Heikant met een tehuis voor niet werkenden. De Regenboog zal verhuizen naar de gebouwen van het oude ziekenhuis in Essen en later naar de nieuwbouw op het terrein van De Oever.
1994
1994
25 jaar Gehandicaptenzorg Noorderkempen
1994
2005
Vier vzw's
De vzw wordt opgesplitst in vier aparte vzw's, o.m. omdat de instellingen elk onder andere wetgeving vallen. vzw Gehandicaptenzorg Noorderkempen moet de verbinding verzekeren tussen vzw Berkenbeek, vzw Revalidatiecentrum en vzw Spectrum, die De Oever en De Regenboog verenigt.
2005
2009
Nieuwe naam: De Schelp
vzw De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen is de nieuwe naam van onze vzw. Het nieuwe logo verbeeldt hoe de vier vzw's verbonden zijn en als in een schelp gedragen worden.
2009
2011
Nieuwe woonprojecten
Enkele clienten van De Oever woonden samen in De Kade. In 2011 startte De Dijk als project van Spectrum. Later zal Achter d'Hoven er nog bijkomen.
2011
2014 - 2021
De Stip
In De Stip konden jongvolwassenen met autisme en (rand)normale begaafdheid terecht voor trajectbegeleiding en netwerkondersteuning in de overgangsperiode na hun schooltijd.
2014 - 2021
2017
De Vlotter
Dagwerking start op in de Nieuwstraat, Essen.
2017
Ambulante dienstverlening
Met de komst van de rechtstreeks toegankelijke hulp kan Spectrum zijn dienstverlening uitbreiden, met ambulante hulp en individuele begeleidingen; ook de doelgroep wordt uitgebreid met personen met ASS.
2020
Fusie Monnikenheide-Spectrum
Schaalvergroting werd noodzakelijk voor Spectrum. De fusie met Monnikenheide betekende ook dat de voorziening deel ging uitmaken van vzw Emmaus. Voor De Schelp betekende het dat zij in vzw Emmaus een partner bijkreeg.
Monnikenheide-Spectrum-icon-color
2020