× Search

Nieuwsberichten

Rotsvast

jaarthema Secundaire school

SuperUser Account 0 5859

Dit schooljaar willen we het accent leggen op het versterken van de weerbaarheid van onze leerlingen.  Als je weerbaar bent, kan je op een gepaste manier voor jezelf opkomen. Je kan dan met respect voor de ander je eigen grenzen aangeven. Om dit te kunnen moet je een stevige basis hebben, moet je stevig in je schoenen staan, moet je ROTSVAST zijn!

IN 2016 WORDT DE PVF GELEIDELIJK INGEVOERD

SuperUser Account 0 4813

Iedereen heeft recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom komt er Persoonsvolgende Financiering (PVF).

PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.

Een filmpje over de Persoonsvolgende Financiering (PVF) vind je op
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671459

Type 9

BuBaO

SuperUser Account 0 1657

Wij willen schoolse kennis en vaardigheden ontwikkelen met aandacht voor zelfstandigheid en het zelf oplossen van problemen. Het oefenen van communicatieve vaardigheden, zichzelf leren kennen en groeien in relatiebekwaamheid zijn belangrijke aandachtspunten. Dit alles gebeurt in een veilig auti-vriendelijk basisklimaat, omdat zich goedvoelen de basis vormt voor alle ontwikkeling.

Type 2

BuBaO

SuperUser Account 0 1546

Wij bieden hen een warm, huiselijk en veilig klimaat, rekening houdend met het tempo en ontwikkelingsniveau van ieder kind. De accenten liggen op levenspraktisch denken, zelfredzaamheid, functionele schoolse vaardigheden, communicatie, lichaamsbeleving, muzische vorming en vrijetijdsbesteding.

RSS
123