× Search

Nieuwsberichten

Type Basisaanbod
SuperUser Account
/ Categories: Opleidingsvormen

Type Basisaanbod

BuBaO

Wij bieden hen een warm, huiselijk en veilig klimaat, rekening houdend met het tempo en ontwikkelingsniveau van ieder kind. De accenten liggen op levenspraktisch denken, zelfredzaamheid, functionele schoolse vaardigheden, communicatie, lichaamsbeleving, muzische vorming en vrijetijdsbesteding.

Previous Article VERVOEROEFENING
Next Article Type 2
Print
1309