RC320x300DS-geb_03 BB-320x300DS-geb_01 S320x300DS-geb_02

Welkom

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met
  •  het Revalidatiecentrum,
  • de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek 
  • de zorginstellingen van het Spectrum 
een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. 
 

Doel is: 
  • nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren 
  • de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen
  • de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren
  • de relaties met de lokale besturen te onderhouden.

 

 De Stip

logodestip_definitief_tekst
Een opvanginitiatief voor adolescenten met autisme. Zij kunnen er terecht voor ondersteuning in hun zoektocht naar een zinvolle dagbesteding na hun schooltijd.

destipnoorderkempen.be